1631104960476749621.jpg

1631104961010941476.jpg

所有数据教程里都写了。另外应一个朋友的要求,多写了一个118胸围的大号,但这个尺寸的针数需要自己调整的哈。

1631104985856199479.jpg

1631104985897714690.jpg

1631104985936863392.jpg

1631104985977114641.jpg

163110498601561260.jpg

1631104986057131123.jpg

163110498608315511.jpg


原文:【阿木手作】晴空——马海毛淑女开衫(完整教程)